Záruka vrátenia peňazí

Ak nie ste spokojný s tovarom môžte ho do 14 dní vrátiť  a my Vám vrátime peniaze.

Oznámte nám to prosím e-mailom 

info.superveci@gmail.com

Podmienky odstúpenia od zmluvy

 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (viď. Formulár na odstúpenie od zmluvy v prílohe č1) musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí. 

SUPER VECI

Beňadiková 48

03204

 

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

Príloha č.1

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár a pridajte ho k tovaru

 

Komu: SUPER VECI So sídlom Beňadiková 48, 03204,

 email: info.superveci@gmail.com

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar

-   č. Objednávky : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

- Dôvod .............................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa …………..

– Adresa spotrebiteľa  …………..

- Číslo IBAN bankového účtu na ktorý Vám vrátime peniaze 

.........................................................

– Podpis spotrebiteľa 

– Dátum ………….